Lokal-TV Västerås Nostalgia Database

En studie i gult

Ur Seriöst gränslöst - 3 min

Sändes: 1996
Inslag i programmet Seriöst gränslöst. En studie i mänskligt beteende. Experimentet gick ut på att från en hög byggnad vira ner en banan för att se hur folk reagerade. Resultatet blev lika överraskande som fascinerande.
Diverse klipp och inslag
Go'kväll Västerås
Seriöst gränslöst